Koreaans

De naam Korea komt van de de Koryö-dynastie die al vanaf de vroege middeleeuwen over het schiereiland regeren. Zij verdedigde zich voornamelijk tegen de verschillende Chinese dynasties en nomaden volkeren. Hun voornaamste wapen hierbij was de boog, die gemaakt was van hoorn en later bekend kwam te staan als de 'Guk Gung', wat vertaald naar 'de nationale boog'.
Tegenwoordig zijn er door de Koreaanse regering regels vastgesteld over de 'standaard' van het Koreaans schieten. Zo moeten de pijlen van bamboe zijn, en staan doelen op 145 meter afstand.
Als de Koreaanse boog niet is opgespannen, kun je zien waar deze onder andere de kracht uit haalt: een stevige deflex. De boog kromt de 'verkeerde' kant op en moet tijdens het opspannen helemaal de andere kant opgeduwd worden. Dit maakt de Koreaan heel erg snel en kan deze zeker met duimring tot 32 inch worden uitgetrokken.